Wereldwijd Belgische producten aanbieden

Kwalitatieve doelstellingen

De Belgische voedingsindustrie wenst haar positieve bijdrage aan de Belgische handelsbalans verder te zetten. Haar exportgroeistrategie is gebaseerd op de drie essentiële pijlers van de Belgische voeding:

  1. De kwaliteit;
  2. De diversiteit;
  3. De innovatie.

Naast de export van producten, moet de internationalisering van bedrijven met een Belgische verankering zich ontwikkelen.

Ambities van de sector

  • Totale waarde van de export = 35 miljard euro in 2025
  • Stabiele commerciële balans = 3.7 miljard euro

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

  • Promotie maken voor de kwaliteit, de diversiteit en de innovatie van Belgische bedrijven en voedingsproducten in het buitenland
  • De concurrentiepositie van de sector verbeteren

Door:

  • De samenwerking inzake export tussen de federale en regionale besturen te optimaliseren
  • Het imago van de Belgische voeding in het buitenland via het merk Food.be - Small country, Great food - te versterken
  • De toegang tot nieuwe markten op een optimale manier toe te laten

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Indicatoren

Evolutie van de export in de voedingsindustrie

Export NL

Het aandeel van de export in de omzet van de voedingssector steeg van 46% naar ongeveer dan 52% in 11 jaar. De exportomzet nam eveneens aanzienlijk toe (+ 75% sinds 2005).

Handelsbalans

Com Balance NL

De handelsbalans van de voedingssector is al vele jaren positief en neemt gestaag toe. Ze draagt ertoe bij om de handelsbalans in België positief te maken.