Over middelen beschikken om voldoende te produceren

Kwalitatieve doelstellingen

De Belgische voedingsindustrie beoogt het waarborgen van voldoende bevoorrading van kwalitatieve landbouwgrondstoffen om in te kunnen spelen op de groeiende wereldvraag naar voeding.

Het is dan ook van groot belang om:

  • De grondstoffen zo doeltreffend mogelijk aan te wenden, door verliezen tegen te gaan
  • Eco-efficiëntie na te streven door het gebruik van grondstoffen te beperken

Ambities van de sector

De ambitie inzake grondstoffenverbruik (water, energie, voedingsverlies, …) is opgenomen in het deel « Planeet ».

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

Zie deel « Planeet ».

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Responsible consumption and production

Indicatoren

Prijsindex van de landbouwgrondstoffen van de FAO

Agri index NL

De evolutie van de prijs van de basisvoedingsmiddelen (suiker, granen, vlees, zuivelproducten, oliën en vetten) van de FAO toont een grote schommeling aan en een algemene prijsstijging.

Indicatoren inzake eco-efficiëntie

Deze indicatoren worden opgenomen in het onderdeel « Planeet ».