Lokale grondstoffen in producten verwerken

Kwalitatieve doelstellingen

Het gebruik van grondstoffen binnen een optimale bevoorradingscirkel rond het bedrijf is van cruciaal belang voor grote delen van de Belgische voedingsindustrie, in het bijzonder voor de suikerverwerkende industrie, de aardappel- en groentenverwerkende bedrijven en de zuivel- en vleesverwerkende industrie.

De drankenindustrie, en in het bijzonder die van het mineraalwater, hangt rechtstreeks af van het lokaal beschikbare water. Voor deze industrie is het van essentieel belang om een performant en kwalitatief Belgisch landbouwsysteem te behouden, alsook om het grondwater te beschermen.

Ambities van de sector

Nauwe band met de lokale landbouw. Ambitieniveau te definiëren door elke sub-sector.

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

Samenwerking met de sub-sectoren.

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Indicatoren

Op basis van gegevens van het Federaal Planbureau (input/output tabellen) in 2015 blijkt dat 61% van de landbouwgrondstoffen die de Belgische voedingsbedrijven gebruiken, afkomstig zijn uit België. Dit cijfer bedroeg in 2000 nog 70%. Het betreft een data uitgedrukt in nominale waarde (euro) en niet in fysieke waarde (ton). Deze gegevens maken ook geen onderscheid tussen grondstoffen afkomstig uit de buurlanden (dus redelijk nabij) en het deel afkomstig uit meer afgelegen landen.

We dienen erop te wijzen dat de exportwaarde van de voedingsmiddelen op de handelsbalans over dezelfde periode met 55% is gestegen. Om meer te produceren voor de export, heeft de voedingsindustrie meer geïmporteerde grondstoffen nodig, maar ze blijft sterk verbonden met de Belgische landbouwproductie.