De markt op een correcte wijze laten werken

Kwalitatieve doelstellingen

De voedingsindustrie dient een bijdrage te leveren door kwalitatieve producten op de markt te brengen die inspelen op de uitdagingen van de samenleving en dat tegen een voor de consument betaalbare prijs.

De voedingsindustrie wenst een antwoord te bieden op deze dubbele maar tegenstrijdige doelstelling door bij te dragen aan de zoektocht naar een goed evenwicht tussen een correcte vergoeding van de verschillende spelers in de keten en de prijs voor de consument. Deze uitdaging is des te moeilijker aangezien deze kadert in een Europese en internationale handelscontext.

Ambities van de sector

Geen oneerlijke commerciële praktijken.

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

Zorgen voor het versterken van de gedragscode voor eerlijke betrekkingen tussen de leveranciers en de kopers

Door:

  • Het aantal voedingsbedrijven die de 'Code van Goede Praktijken' in de keten hebben ondertekend te verhogen naar 250
  • Een onafhankelijke voorzitter aan te stellen voor een goede opvolging van de klachten

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Zero hunger  Responsible consumption and production 

Indicatoren

Evolutie van de prijzen in de voedselketen

Evol Price NL

De correcte vergoeding van de verschillende schakels uit de keten en in het bijzonder van de landbouwers hangt af van verschillende elementen:

  • Het producttype en de hieraan verbonden kosten (groenten, melk, vlees…)
  • De klimatologische omstandigheden
  • De tussenkomst in meerdere of mindere mate van de wereldmarkt in de lokale markt
  • De situatie op de interne en de wereldmarkt (vraag en aanbod)
  • Enz.

Op lange termijn stijgen de prijzen van landbouwgrondstoffen en van de voedingsindustrie. Op korte- en zelfs middellange termijn worden de voedingsbedrijven echter geconfronteerd met grote pieken en dalen van de grondstoffenprijzen. De voedingsindustrie is niet in staat om deze pieken en dalen volledig door te rekenen naar de volgende schakel en speelt zo een belangrijke rol als buffer bij grote prijsstijgingen of -dalingen van basisvoedingsmiddelen.

Evolutie van het aandeel van de voedingsuitgaven in het gezinsbudget

  1978 1988 1999 2005 2016
Aandeel van voeding en drank in de totale gezinsconsumptie 21,06% 17,60% 14,8% 15,00% 14,70%

Bron: Statbel en Eurostat

De Belgische huishoudens besteden een steeds kleiner wordend deel van hun budget aan de aankoop van voeding en drank. Deze trend lijkt zich echter te stabiliseren rond 14-15%.