De kost verdienen

Kwalitatieve doelstellingen

De gemiddelde winstgevendheid van de sector moet op een aanvaardbaar niveau liggen. Dit stelt bedrijven in staat om te investeren en werkgelegenheid te creëren. De omgeving om KMO’s tot ontwikkeling te laten komen is gunstiger en het vergemakkelijkt investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Tot slot leidt voldoende winstgevendheid tot ruimte om te investeren in maatschappelijke programma’s of andere.

Ambities van de sector

Netto operationele marge van minstens > 4,2% elk jaar.

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

Werken aan:

  • Een vermindering van de loonkosten
  • De energiekosten onder controle houden
  • Geen nieuwe belastingen

Door:

  • Minstens 20 vergaderingen te organiseren op hoog niveau met de politieke en administratieve autoriteiten
  • De situatie te objectiveren door elk jaar Belgische en regionale economische rapporten te publiceren

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Indicatoren

Evolutie van de netto operationele marge in de voedingsindustrie

Marge Op NL

De netto operationele marge van de voedingsindustrie evolueert de afgelopen jaren opnieuw naar het niveau van 2005-2009 na een sterke daling in 2010 en 2011. De lage netto operationele marge in vergelijking met sommige andere industriële sectoren is grotendeels te wijten aan een prijsstijging van de grondstoffen, aan het grote deel van de toegevoegde waarde die wordt besteed aan de loonkosten, aan hoge en veelvuldige belastingen, heffingen en bijdragen alsook aan de neerwaartse druk op de verkoopprijzen van afgewerkte producten.

Gemiddelde verdeling van de kosten en de productie factoren om een voedingsproduct te produceren in een Belgisch bedrijf (2015)

Verdeling van de kosten

Grondstoffen en intermediaire producten bedragen gemiddeld 50% van de productiekosten van een Belgisch voedingsbedrijf.