Welvaart

Een welvarende voedingsindustrie draagt bij tot het welzijn van een maatschappij in haar geheel.