VIASANO, beter eten, meer bewegen

Het Viasano programma is een initiatief van het Epode Europese netwerk. Het doel van het programma is de prevalentie van obesitas en overgewicht bij kinderen te voorkomen. In België heeft 1 op 5 kinderen overgewicht (WIV-ISP 2013). Viasano is een communautair interventieprogramma dat door de lokale autoriteiten wordt opgezet voor de inwoners.

Zijn doelstelling is om obesitas en overgewicht te voorkomen via de promotie van evenwichtige voeding en dagelijkse fysieke activiteiten, gebaseerd op officiële wetenschappelijke aanbevelingen. Viasano begeleidt de steden kosteloos (methodologie, opleiding, gezondheidsinstrumenten, brochures, culinaire workshops, enz.). Via acties die alle lokale actoren rond de familie mobiliseren, wordt iedereen aangespoord om op duurzame wijze zijn levensgewoontes te veranderen.

Het programma is actief in 18 steden in België en heeft een impact op 710.000 personen. De eerste resultaten van het programma zijn bemoedigend: een daling van de prevalentie van overgewicht met 2,1% bij de kleuters in de 2 Franstalige pilootsteden tussen 2007 en 2010. J. Vinck J et al., Pediatric obesitas April 2015. Viasano draagt bij aan de doelstellingen 3, 4, en 17 van de Sustainable Development Goals.

Ferrero is oprichtende partner van het Viasano programma sinds 2007. Zelfs als de steun in eerste instantie financieel is, streeft Ferrero ernaar ook dagelijks zijn verantwoordelijkheid te nemen en de filosofie van Viasano toe te passen in zijn acties en in eigen bestuur.

Ontdek meer over Ferrero op de website van food.be