Shaping a tasty future responsibly

Bij het familiebedrijf Vandemoortele zijn we begaan met de toekomst. Daarom creëren we lekkere voeding op een verantwoorde manier.

De volgende vier pijlers bepalen onze inzet voor de toekomst:

  • Verantwoord aankopen
  • Eco-efficiënte productie
  • Inzet voor mensen
  • Producten die je kan vertrouwen

Duurzaam en respectvol ondernemen is een wisselwerking tussen wat wij doen en wat onze leveranciers voor ons doen. Bij Vandemoortele stimuleren we ethisch gedrag doorheen heel de leveranciersketen. Wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, dan hebben zowel mens als milieu er baat bij. Zo kiezen we om gecertificeerde duurzame palm olie en soja te gebruiken voor onze consumenten merken. In onze productieprocessen maken wij gebruik van energie, water, ingrediënten en verpakkingsmaterialen.

Door deze bronnen zo spaarzaam en efficiënt mogelijk aan te wenden, slagen we erin om afval en uitstoot te beperken. En zo het milieu minder te belasten. Bovendien is 50% van onze electriticeit afkomstig van hernieuwbare bronnen. We engageren ons om een veilige werkplek te creëren voor onze medewerkers. Bovendien erkennen we de waarde van diversiteit, wat zich uit in ons personeelsbestand. We steunen tevens onze mensen bij de ontwikkeling van hun talenten. En ook buiten de grenzen van ons bedrijf gaan we constructief en respectvol met de lokale gemeenschap om. Als producent van voedingsmiddelen dragen we een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de consument.

Voedselveiligheid is daarbij één van onze grootste bekommernissen. Transparantie en innovatie zorgen ervoor dat we steeds de beste en veiligste voedingskeuzes kunnen aanbieden, zonder toegevingen op vlak van smaak of kwaliteit. Zo hebben we het Vandemoortele Onderzoekscentrum voor 'Lipid Science & Technology' opgezet in samenwerking met de Universiteit van Gent.

Raapleeg hier het duurzaamheidsrapport van Vandemoortele

Ontdek meer over Vandemoortele op de food.be website