Sectorbreed duurzaamheidsprogramma zuivel

De Belgische zuivelsector werkt reeds lange tijd aan de verduurzaming van melk en melkproducten. Zo realiseerde de sector in 15 jaar tijd (in de periode 2000-2015) een totale daling van de uitstoot van broeikasgassen van rauwe melk - uitgedrukt in de koolstofvoetafdruk (carbon footprint) - met 26%.

De zuivelsector gaat verder op de ingeslagen weg. Om deze verduurzaming verder te bestendigen, ontwikkelde de Belgische zuivelindustrie, in samenwerking met de landbouwpartners van Agrofront, een duurzaamheidsprogramma dat zich richt op de ganse keten, van de melkproductie naar melkophaling (transport) tot zuivelverwerking.

De partners monitoren hun vooruitgang nauwgezet. Jaarlijks worden de resultaten voor verschillende duurzaamheidsindicatoren doorheen de keten besproken en gerapporteerd. Waar mogelijk worden verbeteringen aangebracht door nieuwe initiatieven te lanceren en verder te blijven sensibiliseren. 

Ontdek meer over BCZ