Reclamecode van de Belgische voedingsindustrie

FEVIA keurde in 2005 de Reclamecode voor de Belgische voedingsindustrie goed. Deze zelfregulerende gedragscode laat toe om, in een zeer complexe materie, snel concrete resultaten te boeken. Ze is gebaseerd op de volgende principes:

  • Elke bewering of communicatie moet wetenschappelijk bewezen zijn
  • De reclame mag geen buitensporige consumptie aanmoedigen en moet passen in het kader van de bevordering van evenwichtige voedingsgewoonten en een actieve levensstijl
  • Tekst, geluid en beeld mogen de consument niet misleiden omtrent de voedings- of gezondheidsvoordelen die aan het product worden toegeschreven
  • Voedingsmiddelen die niet bedoeld zijn om een maaltijd te vervangen, mogen niet als zodanig worden voorgesteld
  • De reclame mag de rol van de ouders niet ondermijnen; ze mag kinderen er niet toe aanzetten hun ouders ervan te overtuigen een bepaald product te kopen

De volledige code is beschikbaar op de website van JEP.