Protocol van samenwerking met het oog op het verbeteren van de het imago van de vleessector

In februari 2012 ondertekende FEVIA samen met de bevoegde overheidsinstanties en de werknemersorganisaties een protocol van samenwerking om de strijd aan te binden met illegale arbeid en sociale fraude in de subsector van het vlees. Er werden een aantal specifieke acties vastgelegd en toegepast om de strijd tegen illegale praktijken op te voeren.