Respect voor het milieu, in de hele keten

Kwalitatieve doelstellingen

De voedingsindustrie wenst verder te gaan dan louter het verkleinen van de milieu-impact van haar bedrijven en haar verpakkingen. Ze wenst bij te dragen tot het verminderen van de globale impact van de voedingsproducten door initiatieven te nemen in samenwerking met de rest van de voedingsketen. Deze acties zijn in hoofdzaak gericht op het verbeteren van de logistiek, wat toelaat de impact van het transport te verminderen.

Ambities van de sector

Verminderen van de milieu-impact van voedingsproducten in de hele keten.

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

Pleiten voor een meer systemische benadering van de voedingssysteem

Door:

Actief deel te nemen aan initiatieven samen met andere partners van de keten

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Responsible consumption and production  Partnerships for the goals

Indicatoren

Betrouwbare indicatoren, die toelaten een algemeen beeld te geven van hoe Belgische bedrijven rekening houden met deze uitdaging, zijn niet beschikbaar.