Optimaliseren van de verpakkingen

Kwalitatieve doelstellingen

De Belgische voedingsindustrie zoekt naar een goed evenwicht tussen de gebruikte hoeveelheid verpakking en de functionaliteit van de verpakking. De voornaamste functie blijft daarbij de bewaring en de hygiëne van het voedingsproduct. De verpakking laat dus toe om voedselverlies en -verspilling te vermijden. De voedingsindustrie zoekt naar verpakkingen samengesteld uit gerecycleerde of biodegradeerbare materialen.

De voedingsindustrie wenst het totale recyclagepercentage van de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen te behouden en zelfs op te drijven. Ze gebruikt herbruikbare verpakkingen daar waar dit op milieu en economisch vlak verantwoord is.

Ambities van de sector

  • Totaal recyclage percentage van voedingsverpakkingen > 85%
  • Preventiemaatregelen voor 1.500 t verpakkingen per jaar

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

  • Ervoor zorgen dat plastic verpakkingen worden gerecycleerd
  • Meer dan 100 bedrijven doen deelnemen aan het Preventieplan « Verpakkingen » van FEVIA

Door:

  • Deel te nemen aan de Raden van Bestuur van Fost Plus en Val-I-Pac
  • Een preventieplan voor verpakkingen op te maken om de 3 jaar

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Responsible consumption and production

Indicatoren

Hoeveelheid verpakkingen die niet op de markt werden gebracht dankzij preventiemaatregelen

Sinds 1998 maakt Fevia, samen met haar leden, driejaarlijks een preventieplan op inzake verpakkingen en verpakkingsafval. Deze resultaten tonen aan dat er, uitgaande van de condities in 1998 (dezelfde producten en dezelfde geproduceerde hoeveelheden), in 18 jaar tijd een besparing van bijna 33.702 ton verpakkingen werd gerealiseerd. Dit is goed voor 4,5% van alle voedingsverpakkingen voor éénmalig gebruik.

Periode Hoeveelheid verpakkingen die niet op de markt werden gebracht (bij gelijkblijvende situatie)
1998 - 2000 2.372 ton
2001 - 2003 1.955 ton
2004 - 2006 2.241 ton
2007 - 2009 8.343 ton
2010 - 2012 11.738 ton
2013 - 2014 7.053 ton
Totaal voor de periode 33.702 ton

Evolutie van de hoeveelheid verpakkingen

Packaging FR copy

Tussen 2000 en 2014 nam de hoeveelheid éénmalige verpakkingen (huishoudelijk en bedrijfsmatig) met 8% toe, terwijl de productie-index in diezelfde periode met meer dan 68% steeg. Anno 2016 zijn er dus aanzienlijk minder verpakkingen nodig om eenzelfde hoeveelheid product te verpakken.

De hoeveelheid herbruikbare huishoudelijke verpakkingen (in hoofdzaak flessen) en herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen (vaten, kratten, bakken, palletten) bleef stabiel in diezelfde periode.

Recyclagepercentage in België

Materiaal Recyclagepercentage in België 2011
Papier/karton 90,6%
Glas 100%
Plastic 41,8%
Metaal 98,2%
Hout 72,2%
Totaal 81,3%

Bron: Eurostat

Dankzij FOST Plus en Val-I-Pac zijn de recyclageresultaten bekomen in België de beste van Europa. Terwijl in België in 2014 zo’n 81,3% van alle verpakkingen werd gerecycleerd, werd er in Tsjechië, de tweede in Europa dat jaar, “slechts” 73% gerecycleerd.

Gezien het overwicht van de voedingsverpakkingen, kunnen we aannemen dat de recyclageresultaten specifiek voor de voedingssector vergelijkbaar zijn met die van de totaliteit van de verpakkingen.