Waken over een kwalitatieve werkomgeving

Kwalitatieve doelstellingen

De bedrijven uit de voedingsindustrie bieden hun medewerkers een kwalitatieve werkomgeving. Ze besteden bijzondere aandacht aan de integratie van ieder type werknemer en nemen maatregelen om ongevallen en ziekteverzuim te verminderen. Ze wensen hun werknemers zo lang mogelijk te behouden en zorgen ervoor dat de werkomgeving en arbeidsvoorwaarden zo aantrekkelijk mogelijk zijn. Ze waken eveneens over de invoering van trajecten die gezondheid en arbeidsomstandigheden verbinden.

Ambities van de sector

  • Aandeel « Werkbaar werk » in de sector hoger dan het gemiddelde tegen 2025.
  • Frequentiepercentage van arbeidsongevallen <17.5 (gemiddelde van de maakindustrie) tegen 2025.

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

  • Ervoor zorgen dat het aantal bedrijven dat de scans gebruikt die door Alimento ter beschikking worden gesteld, toeneemt.
  • De bedrijven sensibiliseren rond werkbaar werk

Door:

  • Sensibiliseren van de bedrijven voor de scans via minimum 3 nieuwsbrieven per jaar
  • Mede organiseren van een seminarie over werkbaar werk
  • Goede praktijken verzamelen
  • Positieve ervaringen uitdelen tijdens infosessies en in nieuwbrieven

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

 

Indicatoren

“Workability”

  2004 2007 2010 2013 2016
Werkbaarheidsgraad in de voedingsindustrie 47,6% 45,0% 43,9% 46,1% 43,3%

Bron: SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) laat regelmatig door de « Stichting Innovatie en Arbeid » de werkbaarheid meten in de verschillende sectoren. Deze indicator en de manier van evaluatie hebben hun beperkingen, maar bieden het voordeel de werkkwaliteit algemeen te kunnen evalueren op basis van elementen zoals motivatie, autonomie, stress, arbeidsomstandigheden, enzovoort. Volgens de « Stichting Innovatie en Arbeid » evolueert het percentage van werkbaar werk in de voedingsindustrie niet significant. Daarentegen is dit percentage aanzienlijk lager dan voor de arbeidsmarkt in zijn geheel  (51% in 2016).

Frequentiegraad van de arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

De frequentiegraad van de arbeidsongevallen vertoont een aanzienlijke daling. Dit wijst op het belang en de prioriteit die de bedrijven uit de sector aan deze problematiek geven. Het percentage blijft niettemin hoger dan het gemiddelde van de maaksindustrie.

Aandeel vaste banen

Vaste banen

Het aandeel medewerkers met een contract van onbepaalde duur binnen de voedingsindustrie blijft stabiel door de jaren heen.

Gemiddelde anciënniteit

Anciënniteit

In 2015 bleef een werknemer gemiddeld 10 jaar in hetzelfde voedingsbedrijf.  Deze gemiddelde anciënniteit bleef de afgelopen jaren constant.

Flexibiliteit: type uurrooster

  2008 2015
Identiek uurrooster 63,2% 66%
Ploegenarbeid 23,6% 20%
Zelf gekozen flexiebel uurrooster 4,2% 2%
Opgelegd flexibele uurrooster 5,9% 7%
Ander soort uurrooster 3,2% 3%
Deeltijds uurrooster 17,9% 19,5%

Bron: CRB

De veranderingen in de verschillende uurroostertypes spreken elkaar tegen. De identieke en deeltijdse uurrooster nemen toe, daar waar de andere types uurroosters afnemen.