Het garanderen van goede arbeidsomstandigheden, ook buiten onze bedrijven en voorbij onze grenzen

Kwalitatieve doelstellingen

De voedingsindustrie wenst bij te dragen tot het verbeteren van de werkomstandigheden van de landbouwers en werknemers voorbij onze grenzen, met name in ontwikkelingslanden.

Ambities van de sector

  • Goede werkomstandigheden voor 100% van de leveringen tegen 2030
  • 100% duurzame palmolie tegen 2020

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

De bedrijven sensibiliseren om de principes van de duurzame ontwikkeling te integreren in hun aankopen

Door:

  • Lid te zijn van de BASP (Belgian Alliance for Sustainable Palm) en de bedrijven uit te nodigen om aan te sluiten bij deze dynamiek
  • Ervoor te zorgen dat 100 voedingsbedrijven het « duurzame aankopen » ondertekenen

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Decent work and economic growth

Indicatoren

Er bestaat geen enkele globale indicator die het toelaat om de evolutie van de integratie van de principes van de goede werkomstandigheden in de voedselketen voor de producten die in België werden vervaardigd.