De competenties van de medewerkers verder ontwikkelen

Kwalitatieve doelstellingen

Het is van essentieel belang om de competenties van alle werknemers uit de voedingsindustrie verder te blijven verbeteren. Via IVP/Alimento (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid), wil de voedingsindustrie aan de huidige en toekomstige werknemers uit de voedingsindustrie een voordeel bieden op de arbeidsmarkt van morgen. De werknemers kunnen aan de hand van opleidingen, adviezen en andere initiatieven de juiste competenties verwerven en uitbouwen.

Dit betekent concreet:

  • Het verhogen van de competenties van werkzoekenden en jongeren zodat zij in staat zijn werk te vinden binnen de sector en zo een bijdrage te leveren aan de groei van de sector
  • Het aanzwengelen van levenslange vorming om:

- Te kunnen inspelen op de behoeften van de medewerkers
- De medewerkers hun werk efficiënter kunnen uitvoeren
- De medewerkers langer hun werk behouden
- De medewerkers hun waarde op de arbeidsmarkt te laten behouden
- Over beter opgeleide medewerkers te beschikken voor een performantere voedingsindustrie

Ambities van de sector

Gemiddeld 3 dagen opleiding per jaar halen per voltijds equivalent en op termijn evolueren naar gemiddeld 5 dagen opleiding.

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

De diensten en organisatie van IVP in goede overeenstemming en overleg met de vakbonden oriënteren

Door:

- Actief deel te nemen aan de Raad van bestuur van het IPV/Alimento

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Indicatoren

Evolutie van de informele opleidingskosten

Evolutie opleiding

Sinds 2008, worden zowel de formele als de informele opleidingen in de bedrijven geregistreerd. Op basis van de ingezamelde data via sociale bilans wordt in de voedingsindustrie 1,62% van de loonmassa bestemd voor opleidingen. Dit ligt hoger dan het gemiddelde van de industrie dat 1.42% bedraagt. De voedingsindustrie benadert hiermee de interprofessionele doelstelling van 1.9%, gelet op het feit dat de sociale balans niet verplicht in elk bedrijf. In de realiteit ligt het dus waarschijnlijk hoger dan 1.62%.

Werknemers die een opleiding hebben gevolgd in functie van leeftijd

Opleiding vs leeftijd

In 2016 volgde 1 werknemer op 5 een opleiding via IPV/Alimento. Dat is het dubbele ten opzichte van 12 jaar geleden. In 2004 genoot slechts 1 werknemer op 6 een opleiding via IPV/Alimento. Het zijn de werknemers tussen 30 en 44 jaar die de meeste opleidingen volgden.

Werknemers die een opleiding volgden in functie van hun diploma

Opleiding vs diploma

We zien eveneens een toename van de opleidingen in alle onderwijsniveaus. De toename is groter bij werknemers uit het lager onderwijs.