Mondelēz International wil al haar verpakkingen recycleerbaar maken tegen 2025

Mondelēz International kondigt enkele concrete engagementen aan om alle verpakkingen recycleerbaar te maken tegen 2025 en eveneens specifieke informatie over recyclage te verschaffen. Dit doel maakt deel uit van de bedrijfsstrategie die een circulaire verpakkingsketen beoogt en zal helpen om de verpakkingsneutrale langetermijnvisie te realiseren. Alle van papier gemaakte verpakkingen zullen afkomstig zijn uit duurzame bronnen tegen 2020. Tegen 2020 zal de groep wereldwijd 65 miljoen kg minder verpakkingsmateriaal gebruiken om producten vers en veilig te houden. Eind 2017 hadden we al 53,5 miljoen kg verpakkings-materiaal verminderd.

Het bedrijf wil het consumenten makkelijker maken om productverpakkingen na gebruik te recycleren of te hergebruiken, gezien de vele lokale recyclagesystemen wereldwijd. Daarvoor zullen we ontwerprichtlijnen opstellen voor verpakkingsontwikkelaars en bepalen welke materialen wel en niet bruikbaar zijn voor verpakkingen. Ook zullen we industriële en publiek-private partnerships steunen om de noodzakelijke afvalbeheerstructuren uit te bouwen om afval te verminderen en de reële recyclagecijfers te verbeteren in verschillende markten wereldwijd. Binnen Europa is momenteel ongeveer 95% van onze verpakkingen recycleerbaar of klaar voor recyclage. 70% van de verpakkingen, gemaakt van papier, maakt gebruik van gerecycleerde basismaterialen, en 75% van al onze verpakkingen bestaat uit recycleerbaar papier, glas of metaal.