Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkvee

Milcobel ondersteunt ILVO en de melkveehouderij om nog meer in de richting van klimaatneutraal te evolueren via onderzoek en ontwikkeling

ILVO en Milcobel slaan de handen in elkaar om de melkveehouderij een pak klimaatneutraler te maken. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst willen ze intensiever gaan samenwerken op vlak van wetenschappelijk onderzoek rond melkvee en klimaat, dat zo ook sneller in de praktijk kan omgezet worden. De lat op het vlak van terugdringen van broeikasgassen ligt immers zeer hoog. Tegen 2030 wil Vlaanderen de methaanuitstoot van rundvee verminderen met -19% t.o.v. 2005* tot 1.9 megaton CO2-equivalent.

De lat mag nog omhoog

“De uitdagingen zijn immens,” meent Peter Koopmans, CEO van Milcobel. “Als we de groeiende wereldbevolking willen blijven voeden, speelt duurzame zuivel daar absoluut een rol in. Het Vlaams Klimaatbeleidsplan betekent dat het voortbestaan van de melkveehouderij in België op lange termijn hand in hand moet gaan met doorgedreven inspanningen op vlak van klimaat en milieu. We moeten als coöperatie onze verantwoordelijkheid durven opnemen. Niet in een verplichtende rol, maar in het informeren, sensibiliseren en faciliteren van onze leden-melkveehouders. De Vlaamse melkveesector doet het vandaag niet slecht en levert al jaren inspanningen op vlak van klimaat en milieu. De melkveesector vertegenwoordigt ‘slechts’ 4% van de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen. Dat is een pak beter dan andere sectoren zoals de industrie (28%), de energiesector (22%), en de transportsector (19%) , en zelfs een pak beter dan de uitstoot van een gemiddeld gezin (14%). Maar het kan altijd beter, en daarvoor kan wetenschappelijk onderzoek een katalysator zijn. Als grootste Belgische zuivelcoöperatie, met 2600 melkveehouders, 200.000 koeien en meer dan 90.000 hectare areaal, hebben we de schaal om het verschil te maken. Belangrijk is dat we daarbij de balans tussen ecologie en economie bewaren. Wetenschappelijke innovaties moeten ook economisch haalbaar zijn.”

Lees hier verder hoe Milcobel en ILVO samenwerken aan verlaging CO2-uitstoot

Ontdek meer over Milcobel op de food.be website