Mars lanceert nieuw plan duurzame cacao

Mars, het bedrijf dat al meer dan 100 jaar chocolade maakt en een van de grootste cacao-inkopers ter wereld is, kondigde in September ‘18 haar nieuwe strategie voor duurzame cacao aan.

Cocoa for Generations, zoals het plan is genoemd, zet de cacaoboer centraal in alle plannen en ambities die het bedrijf rondom duurzame cacao heeft. Onder het plan vallen ook de bescherming van  kinderrechten, het tegengaan van ontbossing en het verbeteren van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.. Met een investering van 1 miljard dollar, bovenop de eerder gecommuniceerde 1 miljard dollar die Mars in haar Sustainable in a Generation-plan investeert, laat het bedrijf zien hier serieus werk van te willen maken.

‘Al meer dan 40 jaar werken we aan het verduurzamen van de cacaoproductie’, vertelt John Ament, Global Vice President Cacao. ‘Inmiddels hebben we meer dan 180,000 boeren ter wereld geholpen hun cacao te verduurzamen, en tijdens dit proces werden we ons bewust van het langzame tempo en de voortgang in de gehele cacaosector. Nog steeds hebben we niet alle antwoorden op de uitdagingen in de sector, maar we zijn ervan overtuigd dat we meer kunnen. Daarom zetten we nu de stap om cacaoboeren centraal te stellen in al onze plannen en ambities rondom duurzame cacao. We hopen anderen hiermee te inspireren zodat we samen kunnen werken aan Cocoa for Generations.’

Hoewel er voortgang is geboekt met eerdere pogingen om de cacaosector te verduurzamen, hebben veel boeren geen verbetering in hun inkomen en levensomstandigheden ervaren. Kinderarbeid is nog steeds realiteit en ontbossing blijft een belangrijk thema doordat beschermde gebieden voor landbouwdoeleinden worden gebruikt.

Mars vindt dat er een rigoureuze verandering plaats moet vinden; in zowel het bedrijfsleven als de overheid moeten denkpatronen veranderen, zodat we cacaoboeren en hun families daadwerkelijk kunnen helpen.

Nieuwe Mars cacao strategie

Cocoa for Generations bestaat uit twee pijlers:

1. Responsible cocoa today

Mars heeft als doel dat in 2025 alle cacao op een verantwoorde manier wordt geproduceerd. Verantwoord betekent dat er geen ontbossing meer plaatsvindt, dat er geen sprake is van kinderarbeid en dat boeren eerlijk beloond worden voor hun werk.

Mars gaat dat organiseren door te werken rond: transparantie van de keten, strijd tegen kinderarbeid, premiums en een aanpak die verder kijkt dan certificering,

Fairtrade: “Wij waarderen dat Mars de rol van de cacaoboer zo centraal stelt in haar ambitieuze plannen voor cacaoduurzaamheid. Zonder verbetering van de inkomens van deze boeren, is het niet mogelijk om de sector in zijn geheel te transformeren. We hebben meer bedrijven nodig die leiderschap tonen in deze issues, en we zijn blij dat Mars met ons blijft samenwerken om de totale cacaosector verder te verbeteren.”

2. Sustainable Cocoa Tomorrow

Via deze tweede pijler hoopt Mars een daadwerkelijke ontwikkeling te laten zien in het zorgen voor inkomens van cacaoboeren en hun leefomgeving. In samenwerking met een groep van 75.000 cacaoboeren en cacaoleveranciers, test Mars op welke manieren de productiviteit, het inkomen en de algehele duurzame bedrijfsvoering op gebied van gewasbescherming en vrouwenrechten van deze boeren verder verbeterd kan worden.

Parallel hieraan werkt Mars samen met branchegenoten, overheden en andere maatschappelijke partners om gedeelde oplossingen en wederkerige voordelen voor cacaoboeren en hun families te vinden. Mars vindt het belangrijk om hierin samen te blijven werken met leveranciers en andere bedrijven uit de branche om van elkaar te leren, bijvoorbeeld via de World Cocoa Foundation met het CocoaAction platform en met het International Cocoa Initiative.

Ontdek meer over Mars Belgium op de food.be website