In harmonie leven met de gemeenschap

Kwalitatieve doelstellingen

De voedingsbedrijven nemen de nodige maatregelen om de hinder van hun activiteit (geluid, geur…) of de impact van het transport op de plaatselijke gemeenschap zoveel mogelijk te beperken. Ze zorgen voor een propere omgeving door deel te nemen aan de strijd tegen zwerfvuil en sluikstortingen.

De bedrijven luisteren naar de bevolking en werken partnerships uit om de aanvaardbaarheid van de voedingsindustrie in haar nabije omgeving te verhogen.

Door hun grondstoffen lokaal aan te kopen scheppen ze een sterke band met de landbouwsector.

Bedrijven die producten van dierlijke oorsprong verwerken of gebruiken besteden aandacht aan de gezondheid en het welzijn van de dieren.

Ambities van de sector

Vermindering van de hoeveelheid zwerfvuil met 20% tegen 2020

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

Bedrijven betrekken in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstortingen in de directe omgeving van hun site en via hun communicatie

Door: Tenminste 5 keer per jaar te communiceren over het onderwerp

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

 

Indicatoren

Er bestaan geen algemene indicatoren om de impact van de activiteit van de voedingsbedrijven op hun nabije omgeving te evalueren. De volgende informatie over de geurproblematiek in Vlaanderen is beschikbaar:

Een enquête (Enquête SLO – LNE) naar de milieuhinder voor de huishoudens toont aan dat het percentage van de gezinnen dat sterke geurhinder ondervindt van een voedingsbedrijf verminderd.

Uit cijfers van het Federaal Planbureau (tabel input/output) uit 2013 blijkt dat 61% van de landbouwgrondstoffen die worden gebruikt door de Belgische voedingsbedrijven, afkomstig is van Belgische landbouwers. Dit wijst eveneens op de sterke lokale verankering van de voedingsindustrie.

Het sluikstorten en het zwerfvuil schaden de schoonheid van het landschap en het milieu. Een niet-verwaarloosbaar deel van de bevolking heeft de ongelukkige gewoonte genomen om voorwerpen en afval in zijn directe omgeving te gooien. De analyses uitgevoerd in Vlaanderen en Wallonië laten nog niet toe op een betrouwbare manier het aandeel van voedselverpakkingen in het zwerfvuil te bepalen. Op basis van diverse analyses en schattingen, bedraagt het aandeel van drankverpakkingen (in gewicht) maximum 10%. Andere soorten voedselverpakkingen bevinden zich eveneens in het zwerfvuil.

Op dit moment bestaat er geen globale indicatoren over dierenwelzijn. Twee thematieken moeten onderscheiden worden:

  • De toestand in de slachthuizen
  • De toestand in de landbouwbedrijven en op niveau van het transport