Gevarieerd eten, meer bewegen

Kwalitatieve doelstellingen

De voedingsindustrie engageert zich haar rol te vervullen in het kader van de gezonde levensstijl die wordt aangeraden door de overheidsinstanties. Op die manier draagt ze bij tot het verbeteren van de gezondheid van de consument.

De acties worden opgezet op het niveau van de gehele voedingssector (of van een subsector) of binnen individuele bedrijven. Deze zijn opgebouwd rond drie pijlers:

 1. De consument een gevarieerd gamma aan voedingsproducten aanbieden. Dit betekent zowel de optimalisatie van de bestaande producten (onder andere wat betreft de porties) als de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit alles om de consument in staat te stellen beter te beheersen wat hij eet en zorg te dragen voor zijn gezondheid
 2. De consument de mogelijkheid bieden een bewuste keuze te maken dankzij goede informatie
 3. Een gezonde levensstijl promoten, in samenwerking met de stakeholders

Ambities van de sector

 • % van bedrijven die de samenstelling van hun product hebben herzien is > 40%
 • % van bedrijven die initiatieven hebben genomen om een gezonde levensstijl te promoten is > 80%
 • Geïntegreerd holistisch platform met alle partners die bij de problematiek betrokken zijn

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

 • De bedrijven sensibiliseren en de bezorgdheden van de belanghebbenden overnemen
 • De gehele sector te engageren via vrijwillige akkoorden

Door:

 • Elk jaar een voedingsrapport op te stellen
 • Ten minste 25 maal per jaar naar de ledenbedrijven te communiceren
 • Regelmatig de politieke autoriteiten te contacteren teneinde de steun voor en de realisatie van een holistisch platform te bekomen

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Indicatoren

Prioriteit van de bedrijven bij het veranderen van de samenstelling (herformulering) van de producten

Product herfomulering

De voedingsbedrijven zetten zich sinds vele jaren in om de samenstelling van hun producten te veranderen om zo bij te dragen tot een evenwichtige levensstijl. Uit de nutritionele enquête die FEVIA uitvoerde in 2015 (representativiteit: 35 % van de sectoromzet), blijkt dat twee derde van de bedrijven die eigen merken hebben de samenstelling van bestaande producten heeft aangepast om de nutritionele eigenschappen te verbeteren. Deze aanpassingen werden gerealiseerd voor 1 tot 20% van het product portfolio. In 2013 had slechts één derde van de bedrijven een initiatief genomen op dit gebied. In vergelijking met de resultaten van 2011, hechten de bedrijven minder belang aan het verlagen van het zoutgehalte (11% van de initiatieven in 2015 versus 21% in 2011). Er wordt daarentegen meer aandacht besteed aan het verminderen van de energie-inhoud (vermindering van suiker en vermindering van de portiegroottes).

Percentage van bedrijven dat een type nutritionele etikettering toepast

Nutritionele label

Big 4: energetische waarde, eiwitten, koolhydraten en vetten; Big 8: energetische waarde, eiwitten, koolhydraten, suikers, vetten, verzadigde vetzuren, voedingsvezels en natrium. FIC: energetische waarde, vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout. FIC+: bijkomende informatie, naast de wettelijk verplichte.

De voedingsetikettering is de afgelopen jaren blijven evolueren. In 2011 hebben bedrijven stapsgewijs het vrijwillig GDA-labellingsysteem ingevoerd (Guideline Daily Amount, ook wel Dagelijkse Voedingsrichtlijn). Sinds 2016 zijn de etiketteringsregels vastgelegd door de « nieuwe » FIC (Food Information to Consumer) verordening van toepassing. De GDA-etikettering (Guideline Daily Amount) werd vervangen door het nieuwe systeem voorzien door het FIC-reglement. In de nutritionele enquête die FEVIA in 2015 uitvoerde, meldden 83% van de bedrijven dat hun verpakkingen voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Sommigen verstrekken meer informatie dan opgelegd door de FIC-verordening. Zo'n 55% van de bedrijven vermelden het energiegehalte vooraan op de verpakking (Front of Pack of FOP).

Percentage van de bedrijven dat initiatieven neemt om een gezonde levensstijl te promoten

Talrijke bedrijven lanceren of ondersteunen initiatieven met het oog op het promoten van een evenwichtige voeding en voldoende lichaamsbeweging. In de nutritionele enquête die FEVIA in 2013 uitvoerde, meldt 73% van de bedrijven een dergelijk initiatief te hebben genomen. Vaak gaat het om deelnames aan collectieve sectorinitiatieven, maar ook het sponsoren van sportactiviteiten, lokale sportclubs of jonge sportteams (26%). Het aantal bedrijven die samenwerken met andere bedrijven om een gezonde levensstijl te promoten is van 73% naar 66% gedaald in 2015. Het publiek-private samenwerkingsmodel op het gebied van voeding en gezondheid wordt vaak bekritiseerd, wat dit dalende cijfer kan verklaren.

Percentage van de bedrijven dat een programma heeft om een gezonde levensstijl te promoten bij de werknemers

68% van de bedrijven die deelnamen aan de nutritionele enquête van FEVIA, implementeerde een specifiek programma voor hun werknemers, met het oog op het promoten van evenwichtige eetgewoonten en voldoende lichaamsbeweging op het werk. De populairste maatregel (43,3%) die door de bedrijven wordt genomen, is het ter beschikking stellen van aangepaste infrastructuur (fietsparking, douches) om zo het gebruik van de fiets bij het woon- werkverkeer te promoten.