Garanderen van de voedselveiligheid voor alle consumenten

Initiatieven

Kwalitatieve doelstellingen

De voedingsbedrijven nemen de nodige, passende maatregelen om de voedselveiligheid voor de consumenten te verzekeren door de risico’s in de voedselketen weg te nemen.

Steeds meer bedrijven hebben een gevalideerd autocontrolesysteem.

Ambities van de sector

- 100% conformiteit tijdens FAVV inspecties

- 700 bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem tegen 2020

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

-  Bedrijven informeren over de relevante punten (wettelijke normen, richtlijnen van het FAVV,...)

- Sensibiliseren voor Belgisch model van autocontrole (implementatie van sectorale gidsen) door:

 • 3 vergaderingen per jaar van de WG FAVV te organiseren
 • De bedrijven minimum maandelijks te informeren via een nieuwsbrief
 • Éénmaal per jaar een vergadering van het Nationaal Adviescomité te organiseren
 • Opleidingen over voedingsveiligheid bij het IPV te behouden

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Zero hunger  

Indicatoren

Aantal autocontrolegidsen van toepassing in de sector (16)

De sectorgidsen ‘autocontrole’ zijn tools die door de sectorfederaties werden ontwikkeld voor de bedrijven uit hun sector. Dergelijke gidsen stellen de bedrijven in staat om te voldoen aan alle eisen van de voedselwetgeving inzake hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole.

Ze bevatten duidelijke en didactische instructies, en worden goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en worden regelmatig geactualiseerd.

Eind 2016 waren 16 sectoriële autocontrolegidsen voor de verwerkende sector goedgekeurd door het FAVV. Deze dekken 90 tot 95% van de productie en behelzen de volgende sectoren:

 • Slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (versie 2)
 • Pluimveeslachthuizen en -uitsnijderijen (versie 2)
 • Dierenvoeders (versie 2.2)
 • Brood- en banketbakkerijen (versie 2)
 • Consumptie-ijsindustrie
 • Margarine-industrie
 • Industrie voor de verwerking van en handel in aardappelen, groenten en fruit (versie 4)
 • Zuivelindustrie (versie 3)
 • Maalderijen
 • Productie van vleesproducten, bereide maaltijden, sauzen, bouillons, soepen, salades en natuurdarmen (versie 2)
 • Productie van verpakt water, frisdranken en sappen en nectars
 • Brouwerijen
 • Sector van de voedingssupplementen
 • Sector van de chocolade-, praline-, biscuiterie- , suikergoed- en ontbijtgranenindustrie (versie 2)
 • Koffiebranders
 • Vissector

Aantal en percentage bedrijven met een gevalideerd autcontrolesysteem

Elk bedrijf moet een systeem van autocontrole implementeren. Bijkomend kan deze implementatie regelmatig gecontroleerd (en gevalideerd) worden door een extern organisme: hetzij door een Organisme voor Certificatie en Inspectie (OCI), hetzij door het FAVV.

Bij validatie ontvangt het bedrijf een korting van 75% op de heffingen die het aan het FAVV betaalt. Dit systeem zorgt ervoor dat het bedrijf het hele jaar door geresponsabiliseerd is. Bij controles door het FAVV levert het eveneens veel positievere resultaten op het vlak van het naleven van de regels.

Op deze manier kan het FAVV zijn controles toespitsen op de bedrijven die niet over een gevalideerd controlesysteem beschikken.

Autocontrolessysteem

Sinds 2010 (het eerste jaar dat dergelijke gegevens beschikbaar waren) zien we dat het aantal voedingsbedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem gestaag is toegenomen. Deze duidelijke toename biedt echter nog een mooie kans op verdere vooruitgang aangezien nog maar 21,5% van de voedingsbedrijven (maar samen goed voor ruim meer dan 50% van de Belgische productie) over een dergelijk systeem beschikt.

Conformiteitspercentage inzake infrastructuur, installaties en hygiëne tijdens inspecties van het FAVV

Het FAVV voert regelmatig inspecties uit in bedrijven, zowel in diegene die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken als in diegene waarvan het autocontrolesysteem niet is gevalideerd. Hiermee gaat het FAVV na of de regelgeving wordt nageleefd. De indicator hieronder geeft het conformiteitspercentage weer inzake infrastructuur en installaties (machines, laboratoria…) in de voedingsbedrijven.

Conformiteit FAVV

Na enkele jaren waarin het conformiteitspercentage tijdens de controles door het FAVV meer dan 90% bedroeg, wijzen de resultaten van de laatste twee jaren op een negatieve evolutie, met een conformiteitspercentage van 89,1% in 2016. Voor het FAVV zijn deze variaties niet statistisch significant.

Aantal terugroepingen van voedingsproducten die op de Belgische markt gebracht werden en in België geproduceerd werden

Een product-terugroeping (of product recall) houdt in dat de consument gevraagd wordt om het product niet te gebruiken en het naar de winkel terug te brengen. De redenen voor dergelijke product-terugroepingen kunnen zeer divers zijn: de mogelijkheid dat er een vreemd voorwerp aanwezig is, een fout in de etikettering, de aanwezigheid van of het risico op aanwezigheid van microbiologische of chemische verontreiniging,…

Aantal recall

Het aantal producten dat jaarlijks op de Belgische markt gebracht wordt, bedraagt verschillende miljarden eenheden. In vergelijking daarmee ligt het aantal productterugroepingen (54 in 2013) zéér laag. Het aantal terugroepingen fluctueert van jaar tot jaar, maar is nooit hoger geweest dan 65.