Communicatie, een belangrijke verantwoordelijkheid

Kwalitatieve doelstellingen

De voedingsbedrijven nemen de nodige maatregelen om op een verantwoorde en transparante manier te communiceren op het gebied van etikettering, reclame en nutritionele claims. Ze volgen daarbij de regels en de gedragscodes inzake consumenteninformatie.

Ambities van de sector

  • Dat de Jury voor Ethische reclame (JEP) geen enkele gegronde klacht ontvangt over de reclamecode van de Belgische voedingsindustrie
  • 100% van de etikettering moet zo spoedig mogelijk conform zijn aan de nieuwe wetgeving
  • 100% van de reclame gericht op kinderen moet conform zijn aan de criteria van de Belgian Pledge tegen 2020

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

  • Sensibiliseren en bevorderen van de reclamecode
  • Bedrijven informeren
  • Het aantal deelnemers aan de Belgian Pledge verhogen

Door:

  • Tenminste één infosessie per jaar over de etikettering te organiseren
  • Tenminste 25 keer per jaar naar de lidbedrijven te communiceren
  • De Belgian Pledge bij de bedrijven te promoten

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Indicatoren

Nutritionele etikettering

Inzake nutritionele etikettering informeren de bedrijven de consument steeds beter. Zie : Gevarieerd eten, meer bewegen

Aantal ontvankelijke klachten behandeld door de Jury voor Ethische Praktijken (JEP)

Fevia keurde in 2005 de Reclamecode voor voedingsmiddelen van de Belgische voedingsindustrie goed. Deze zelfregulerende gedragscode laat toe om, in een zeer complexe materie, snel concrete resultaten te boeken. De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) controleert de juiste toepassing ervan.

Aantal klachten

De evolutie van het aantal gefundeerde klachten ingediend bij de JEP kent een grillig verloop. Het jaar 2013 was bijzonder. Volgens de JEP zou het grote aantal dossiers voornamelijk het gevolg zijn van de implementatie van een nieuwe conventie inzake communicatie over alcoholische dranken.

In 2016 werden 12 voorafgaandelijke adviezen gevraagd aan de JEP. In 4 gevallen adviseerde de JEP de reclamecampagne aan te passen. In 1 geval werd de reclame geweigerd.

Percentage conformiteiten vastgesteld door het FAVV met betrekking tot de beweringen op de verpakkingen

Conformiteit etiket

Het FAVV controleert regelmatig of de wetgeving m.b.t. het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims wordt gerespecteerd. Sinds 2009 zit het conformiteitspercentage altijd boven 95%.