Maatschappij

De voedingsindustrie heeft een rol te spelen bij het bevorderen van het algemene welzijn van de bevolking. Hoe? Door het op de markt brengen van een grote variatie aan kwaliteitsproducten en door erop toe te zien dat de productiesites in harmonie samenleven met hun onmiddellijke omgeving.