IPV/Alimento, de opleidingsadviseur van de voedingsindustrie

De vzw Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid (IPV/Alimento) werd in 1989 door FEVIA en de vakbonden opgericht. IPV/Alimento is het opleidingscentrum van en voor de Belgische voedingsindustrie. IPV/Alimento heeft tot doel via vorming en begeleiding de groei van de voedingssector te ondersteunen en de tewerkstellingsperspectieven van de medewerkers te verhogen via geschikte opleidingsacties en begeleiding. De acties van IPV/Alimento worden hoofdzakelijk gefinancierd door een solidariteitsbijdrage van 0,2% (voor de bedienden en de bakkerijsector) en van 0,3% (voor de arbeiders van bakkerijen) van de loonmassa in de voedingssector.