Hoe ondersteunt Danone lokale boeren voor duurzame melkproductie?

In België heeft Danone een vertrouwensrelatie met de boeren die melk leveren aan haar fabriek in Rotselaar en zij betrekken hen ook om een coherente, lokale ontwikkeling te bevorderen die in overeenstemming is met sociale- en milieuproblemen.

Danone heeft samen met de VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking) en het Danone Ecosystem Fund een 3-jarig proefproject gestart om de confrontatie aan te gaan met de grote economische en milieu-uitdaging in verband met het mestbeheer en om de duurzaamheid van de melkveebedrijven in België te ondersteunen.

Om de bescherming van de waterkwaliteit (in verband met nitraten) en de bescherming van de biodiversiteit (in verband met ammoniakemissies) in een context van landschaarste te waarborgen, zullen partners samen met de boeren een innovatieve oplossing creëren om mest in een bron te veranderen. Concreet wordt de overtollige mest behandeld in een installatie die zal geplaatst worden in een boerderij en die, dankzij een nieuwe technologie, het mogelijk maakt om de stikstof van de mest als kunstmest of natuurlijke meststof te recupereren en te hergebruiken.

Dit project illustreert hoe Danone waarde hecht buiten de traditionele economie en hoe haar inzet voor het opbouwen van een gezonde wereld wordt uitgedrukt op het terrein.

Ontdek meer over Danone op de Food.be website