Het project Food@work Wapi en Food@Work LiHVe voor een lokale en duurzame integratie

FEVIA Wallonie en haar leden, IPV/Alimento, FOREM en de sectorale vakbonden hebben gezamenlijk een platform van informatie, bewustwording, opleiding, validatie van competenties en een duurzame integratie van lokale werkzoekenden ontwikkeld om zo te proberen te beantwoorden aan de permantente behoeften van voedingsbedrijven van de regio’s Luik, Huy en Verviers (Food@work LihVe) en Wallonië Picardië (Food@work Wapi).

Het objectief is tweevoudig: beter aan de behoeften van voedingsbedrijven van de regio beantwoorden en de lokale werkzoekenden uitrusten om hen toe te laten beter te beantwoorden aan de jobopportuniteiten in hun regio.