Gezuiverd afvalwater Ardo binnenkort inzetbaar als irrigatiewater voor omliggende telers

Ardo gebruikt jaarlijks 600.000 m³ water voor de verwerking van groenten. Hiervan wordt 300.000 m³ na waterzuivering geloosd op oppervlaktewater. Dit water kan veel beter worden benut als irrigatie van de groententeelt in de velden rondom Ardo.

Vandaag is oppervlaktewater de belangrijkste bron van irrigatiewater. Telers die geen toegang hebben tot een waterloop, halen oppervlaktewater met een mestkar en rijden hiervoor soms in een straal van meer dan 10 km naar een kanaal of spaarbekken. Dit watertransport over de weg is niet alleen tijdrovend voor de landbouwers maar kan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

Dankzij de Europese steun van Interreg V en provincie West-Vlaanderen zal Ardo samen met partners Vlakwa, Inagro en deelnemende telers gezuiverd afvalwater via een ondergronds leidingnetwerk naar de omliggende velden brengen. Een bufferbekken van 150 000 m³ zal worden aangelegd op de site van Ardo, voor stockage van het water. Wanneer er waterbehoefte is wordt het water onder hoge druk gepompt in het leidingnetwerk van ongeveer 32 km. Hiermee worden de 450 ha landbouwgrond van de 47 deelnemende telers bereikt. Zij zullen beschikken over 131 aftakpunten op de akkers, waarop rechtstreeks de beregeningsinstallatie kan worden aangesloten voor het irrigeren van de groenten.

Ontdek meer over Ardo op de Food.be website