Gedragscode op Belgisch en Europees gebied

Fevia en andere partners uit de agro-voedingsketen (ABS, Boerenbond, FWA, BFA, UNIZO, COMEOS, BABM en UCM) ondertekenden op 20 mei 2010 de gedragscode voor faire handelspraktijken tussen leveranciers en kopers. Met dit initiatief wenst de ketenpartners de samenwerking tussen leveranciers en klanten te verbeteren.

De code doet een aantal concrete aanbevelingen, zoals het naleven van de betalingstermijnen, het gebruik van schriftelijke contracten of ook het verbod om de contractvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

In 2013 werd een gelijkaardig initiatief gelanceerd op Europees niveau. De Europese Federatie FoodDrinkEurope heeft dit initiatief mee ondertekend. De Belgische code werd erkend als gelijkwaardig aan de Europese code in juni 2014.

Een “Governance Committee” waakt over een goede toepassing van de Belgische code. In 2017 werd een onafhankelijke voorzitter benoemd. Hij heeft als taak om te zorgen voor een goede opvolging van de klachten.

Meer lezen