De kmo's binnen Fevia

65% van de bedrijven die lid zijn van Fevia telt minder dan 50 werknemers. In zijn dagdagelijkse taak besteedt Fevia dan ook bijzondere aandacht aan de kmo’s.

Fevia waakt erover dat alle informatie en initiatieven beschikbaar zijn voor de kleine bedrijven en garandeert de aanwezigheid van de kmo’s in zijn bestuursorganen, onder andere in de Raad van Bestuur. Er werd een kmo-comité opgericht en evenementen bestemd voor kmo's worden regelmatig georganiseerd.