De collectieve arbeidsovereenkomsten

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) zijn akkoorden afgesloten tussen de werkgeversfederaties zoals FEVIA en de vakbonden die afspraken bevatten over de arbeidsvoorwaarden in de voedingssector. Een aantal overeenkomsten zijn specifiek gericht op de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Dit is met name het geval voor de cao inzake tijdskrediet die werknemers vanaf 50 die een lange carrière achter de rug hebben of van 55 jaar de mogelijkheid biedt om over te stappen naar een halftijdse tewerkstelling met een aanvullende vergoeding. De werknemers kunnen eveneens genieten van een tijdskrediet met motief voor 51 maanden, bv. om voor hun kinderen te zorgen. Tijdens de onderhandelingen in 2014 beslisten de sociale partners om via IPV een specifieke opleiding aan te bieden inzake ergonomie en stressbeheer. Teneinde deze cao uit te voeren, werden de volgende maatregelen door IPV genomen:

  • Lancering van de website www.langerwerkenmetgoesting.be
  • Realisatie van de brochure « Een haalbaar werk, zelfs in teams » door de HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KULeuven

De sectorale akkoorden 2017-2018 voor de arbeiders en bedienden voorzien de verplichting om een bedrijfs-cao af te sluiten over werkbaar werk. In de bedrijven met een vakbondsafvaardiging moet een cao met betrekking tot de problematiek van werkbaar afgesloten worden. Deze overeenkomst zal naast maatregelen met betrekking tot uitzendarbeid en ook maatregelen bevatten rond werkbaar werk.