De arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten zijn goed vertegenwoordigd in de Belgische voedingsbedrijven.

De collectieve arbeidsovereenkomsten bepalen dat de loonsvoorwaarden van de uitzendkrachten dezelfde dienen te zijn als die van de vaste werknemers van de sector.

De voedingsbedrijven besteden bijzondere aandacht aan de opleidingsmogelijkheden voor deze groep van werknemers. In 2008 kwam een samenwerkingsakkoord tot stand tussen IPV en het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU). Dat akkoord bood de uitzendkrachten actief in de sector de mogelijkheid om opleidingen te volgen via IPV.