Collectieve arbeidsovereenkomsten

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) zijn akkoorden afgesloten tussen werkgeversfederaties zoals Fevia en de vakbonden. Zij bevatten afspraken over de arbeidsvoorwaarden in de voedingssector.

Sommige sectorspecifieke overeenkomsten zijn gericht op voordeligere arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers en om hen langer aan het werk te houden:

  • De cao’s betreffende de eindeloopbaandagen: de arbeiders en bedienden die voldoen aan bepaalde anciënniteits- en leeftijdsvereisten, hebben recht op eindeloopbaandagen:
    • Voor arbeiders: 3 dagen vanaf 56 jaar, 6 dagen van 58 jaar en 9 dagen vanaf 60 jaar;
    • Voor bedienden: 5 dagen vanaf 60 jaar.
  • De cao’s betreffende de werkloosheidsregelingen met bedrijfstoeslag vanaf 58/60 jaar, voor arbeiders en bedienden die voldoen aan de loopbaan- en leeftijdsvereisten.
  • De cao’s betreffende tijdskrediet waarmee werknemers die 28 jaar carrière achter de rug hebben hun uurrooster kunnen verminderen met 1/5 vanaf 50 jaar, of, vanaf 55 jaar met een uitkering van RVA en/of een bijkomende toelage van de werkgever.