BeWapp en de Mooimakers

Begin 2016 heeft Fevia samen met COMEOS en Fost Plus een conventie mede ondertekend met enerzijds de Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en anderzijds de Waalse minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio.

Deze conventies beogen het opzetten van een programma voor de strijd tegen zwerfvuil. Een gelijkaardige conventie werd eind 2016 ondertekend door de regio Brussel-Hoofdstad. De ondertekening van de conventie gaat gepaard met een financieel engagement voor België van €17.000.000/jaar.

In het kader van deze conventie werden twee actiecellen opgezet: BeWapp en De Mooimakers. Deze twee cellen streven ernaar om een maatschappelijke beweging te creëren voor de openbare properheid in België en om op deze manier de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstortingen te verminderen.