Belgian Pledge voor een verantwoordelijke communicatie naar kinderen

De Belgian Pledge is een gemeenschappelijk initiatief van Fevia, Comeos en UBA (Unie van de Belgische Adverteerders). De ondertekenaars (de bedrijven) van de Belgian Pledge engageren zich (naar analogie met de EU Pledge) om geen reclame te maken gericht op kinderen jonger dan 12 jaar, tenzij de voedingsproducten of dranken beantwoorden aan specifieke nutritionele criteria.

De Belgian Pledge bestaat sinds 2012 maar werd herzien om zich aan te passen aan het steeds intensievere gebruik van de verschillende communicatiekanalen door kinderen. Deze hernieuwde Belgian Pledge werd ondertekend door 41 Belgische voedingsbedrijven en 14 leden van COMEOS.

Uit het rapport van de monitoring van de Belgian Pledge van 2015 uitgevoerd door de Universiteit Gent en Mindshare monitoring, blijkt een hoog conformiteitspercentage: 97,5% voor de basisscholen en 99,4% voor de televisie.