Beer & Society Information Center

Het Beer & Society Information Center werd opgericht op initiatief van de Belgische Brouwers en stelt zich tot doel de consument, media en wetenschappers beter te informeren over de positieve maatschappelijke en gezondheidsaspecten van een verstandig biergebruik. Daarnaast wil het BSIC informeren over de veelzijdigheid van bier op het vlak van smaken, aroma’s en drinkmomenten.

Het Beer & Society Information Center verstrekt informatie over bier conform met de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Belgische Brouwers lanceerden ook de Respect 16 campagne (sensibiliseringscampagne die zich richtte tot medewerkers uit de HORECA-sector en tips gaf om neen te zeggen tegen min-16-jarigen die om alcohol vragen) en steunen de BOB campagnes sinds de start ervan.

 Eind 2016 werd de Respect 16 campagne opgefrist door de sensibiliseringscampagne “16 jaar? Bewijs ’t maar!". Het moet voor jongere klanten een evidentie worden om zelf het initiatief te nemen om hun leeftijd te bewijzen. Daarom deze vernieuwde campagne. Bij het bestellen van bier moet het tonen van een ID-bewijs door jongere klanten als normaal worden beschouwd. Met de slogan “16 jaar? Bewijs ’t maar!” worden jonge klanten uitgenodigd om steeds hun ID bij de hand te hebben. Daarmee wordt het voor de horecaondernemer makkelijker om ernaar te vragen. In eerste instantie richt de sensibiliseringscampagne zich tot medewerkers uit de horeca-sector, waar 16 als de wettelijke leeftijd voor de verkoop van bier geldt.

Tegelijk vormt ze een handig hulpmiddel voor iedereen die geconfronteerd kan worden met de vraag naar alcohol door min-16-jarigen. Uit recente opiniepeilingen is namelijk gebleken dat volwassenen de wettelijke minimumleeftijd voor het schenken van bier in de horeca niet kent. Het is dus cruciaal iedereen te sensibiliseren, niet alleen over die leeftijdsgrens, maar ook over het belang van de naleving ervan en – belangrijker nog – over het waarom van 16 als minimumleeftijd voor het drinken van bier. Een open en proactieve houding heeft duizend keer meer effect dan repressieve maatregelen.

Ontdek meer over de Belgische Brouwers